loading

کاسه نمد

در دمای بالا از کاسه نمدهای سیلیکونی که مخصوص حرارت یا دما می باشد، استفاده می گردد.

اما اگر دما و حرارت بالای ۲۵۰درجه باشد از کاسه نمد وایتون استفاده می شود.

کلیه کاسه نمد های مورد استفاده د رگروه صنعتی حکیمی موتورز یزد از برند معتبر ویژن ژاپن می باشد.

کاسه نمد

در دمای بالا از کاسه نمدهای سیلیکونی که مخصوص حرارت یا دما می باشد، استفاده می گردد.

اما اگر دما و حرارت بالای ۲۵۰درجه باشد از کاسه نمد وایتون استفاده می شود.

کلیه کاسه نمد های مورد استفاده د رگروه صنعتی حکیمی موتورز یزد از برند معتبر ویژن ژاپن می باشد.

مشاهده همه 2 نتیجه